O projektu Futurify

Cíl projektu Futurify

Probudit mezi dětmi a mládeží nadšení pro praktické využití jejich znalostí v oblasti robotiky, informatiky a moderních technologií.

Je spousta dětí a mladistvých, kteří se učí programovat, chodí na technické střední školy nebo se zajímají o moderní technologie, ale málo z nich dokáže své znalosti uplatnit v praxi při řešení problémů. Projekt Futurify nabízí takovým lidem možnost své znalosti otestovat právě v praktickém nasazení díky pořádání soutěží a hackathonů různých zaměření.

Účastníci těchto akcí se naučí lépe organizovat svůj čas, spolupracovat jako tým, kreativně myslet a měnit své myšlenky ve skutečnost. Vybudují si také schopnost svůj nápad dobře odprezentovat a dokázat ho mezi silnou konkurencí obhájit. To jsou zkušenosti, které lze těžko získat pasivním sezením ve škole nebo docházením na kroužek. Projekt Futurify vzniká v organizaci DDM Praha 4 – Hobby centrum 4 za podpory hlavního města Prahy. Pokud byste měli zájem projekt také podpořit, neváhejte nás kontaktovat.