Hackathon 3.0

Hackathon je možnost jak dělat něco, co miluješ celý víkend a třeba tím přispět k řešení aktuálních problémů ve tvém okolí. Můžeš poznat nové lidi, které zajímají stejné věci jako tebe nebo se pobavit s experty z oborů, které tě přitahují. Je to také skvělá příležitost vyzkoušet si svoje schopnosti v týmové spolupráci, organizaci času a práci pod tlakem. Na konci hackathonu budeš mít skvělý pocit, že jsi něco dokázal a můžeš také vyhrát super ceny. Nemáš tým? Nevadí, pracovat můžeš i sám.

Vítězné projekty a týmy

1. místo - Předmět Informační Gramotnost

Náš předmět má uvést žáky do světa informací. Ukázat jim jak se bránit fake news a naučit je vytvořit si a obhajovat svůj názor. Cílem je novou generaci formovat ke větší odolnosti vůči hybridní válce kterou vedeme každý den. Naše prezentace obsahuje všechny informace. Věříme že se v některých našich myšlenkách najdete. Předem vám děkujeme za možnost je s vámi sdílet.

2. místo - Předmět Informační Management

Informační management je obor, který se zabývá řízením a využíváním informací. Cílem je efektivně získávat, ukládat, zpracovávat a distribuovat informace tak, aby byly co nejvíce užitečné jak pro studium, tak pro osobní život. Tento obor se týká širokého spektra témat, včetně datového skladování, zpracování informací, zabezpečení dat a řízení informačních technologií.

3. místo - EduUnion

Jedná se o sociální síť, jejímž cílem je podnítit spolupráci mezi školami, učiteli a studenty po celé republice. Aby se uživatel mohl do aplikace dostat, musí se do ní registrovat prostřednictvím své školy či jiné organizace, která by s aplikací spolupracovala. Aplikace obsahuje spoustu základních funkcí, které jsou standardem i v jiných sociálních sítích. Co naší aplikaci ale dělá zajímavou je její systém událostí. Každý uživatel, škola nebo jiná organizace může v aplikaci vytvořit událost, za kterou se dá považovat jakákoliv společná aktivita: projekty, soutěže, workshopy aj. K těmto událostem se mohou ostatní uživatelé přihlásit a po domluvě se zakládajícím uživatelem začít na dané věci pracovat či jakkoliv jinak interagovat.

Rozhodli jsme se pomocí nástroje Figma zkonstruovat interaktivní návrh aplikace, který by následně odpovídal jejímu vzhledu. Za pomocí tohoto návrhu jsme zkonstruovali i první prototyp, kterým je prozatím velmi omezená desktopová aplikace, která může sloužit jako základní stavební kámen pro budoucí použití.

Doufáme, že díky této funkcionalitě si více žáků a studentů dokáže najít něco, na čem je baví pracovat a zároveň se tím rozšíří spolupráce studentů a žáku z různých škol. Dalším benefitem, který naše aplikace přináší, je příležitost pro školy se angažovat v organizaci studentských projektech a jejich podpoře.

Další umístění

4. místo – tým JáRoŠť – projekt VR Learning

5. místo – tým KubaOndra – projekt Nový předmět Outschooling – cena poroty!

6. místo – tým Slepičák – projekt Car Share

7. místo – tým FanTon – projekt ŠAD

8. místo – tým Space – projekt Learn Together

9. místo – tým JednoČlověčíTým – projekt SchoolCom

Výzvy